نصب 60 دستگاه دوربین اسپید دام در کشتارگاه های پیگیر در سراسر استان گلستان