طراحی و اجرای (نظارت تصویری) روستای توسکستان . دوربین های تحت شبکه sunell با بستر وایرلس . اجرای دی ماه 99

Related projects